Opgaver:

 • Fordele hunde/hundeførere på hold
 • Fordele trænere/assistenter på hold – efter ønsker
 • Definere overordnede træningsrammer og ordensregler – til godkendelse i bestyrelsen
 • Anskaffe materialer til træning
 • Indkalde til og afholde trænermøder – min. 2 årligt
 • Vurdere behovet for træningsarealer
  • Græsareal
  • Sporareal
  • Hal
 • Sikre (videre-)uddannelse af trænere og træneraspiranter
 • Pleje trænergruppen
 • Om nødvendigt: Indstille hunde/hundeførere til konkurrence – eller udelukkelse fra konkurrence/stævnedeltagelse – til bestyrelsen

 

Træningsudvalget

Pia Karlsen   

Lis Lauridsen

Vibeke Fielsø