Stævneudvalget's opgaver er at arrangerer konkurrence i DcH eller DGI regi, primært Agility stævner, men også være behjælpelig ved andre stævner, f.eks. Rally.

Der skal være et bestyrelses medlem i udvalget.

Klubkonkurrencen arrangeres af trænerne i de forskellige afdelinger, dvs. at trænerne bestemmer suverænt, hvordan de ønsker at afvikle konkurrencen.

Agility kursus:
Agility kursus, primært for trænere, med udenlandske og danske instruktører af høj klasse.
Kurset er i Bestyrelses regi, men involverer stævneudvalget og klubudvalget.

Stævneudvalget

    Anette Kruse               

Klaus Seiding Hansen

   Ingo Borchert