Agility øvede                                                                                            

Agility konkurrenceholdet træner målbevidst efter at opnå færdigheder, med henblik på deltagelse i stævner; konkurrencer.

Det overordnede mål er at få så mange som muligt med til DcH's Danmarks Mesterskab 

Vi træner på 2 baner og en selvtræningsbane,  ca. 3 x ½ time.

Trænerne deltager i kurser og efteruddannelse for at være opdateret med de nyeste handlings metoder.

Trænere: 
 Vibeke Fielsø og Klaus Seiding Hansen